Trzy myśli o wdzięczności – na dziś!

🛎Upokorzcie się wobec litości naszego dobrego Boga i dziękujcie Mu za wszystkie łaski, których zechce wam udzielić i których już wam do dnia dzisiejszego udzielił. 
Św. Ojciec Pio.

🛎Wielką pociechą w utrapieniu jest wspomnienie dobrodziejstw, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy. Nie załamie się człowiek na skutek cierpień, skoro na czas umocni go wspomnienie doznanych dobrodziejstw. 
Św. Grzegorz Wielki.

🛎Kiedy zwiększa się w tobie ilość darów, niech też rośnie twoja pokora, wszystko musisz traktować jako pożyczkę. Głupstwem byłoby chlubić się tym, co do ciebie nie należy. 
Św. Ojciec Pio.