ZAPOWIEDŹ

Zeszyt ćwiczeń do psalmów

Podobno po zakończonych zawodach w slalomie narciarskim jakiś dziennikarz powiedział do zwycięzcy Ingemara Stenmarka: „Ależ miał pan szczęście, że znów pan wygrał!” Na co Stenmark odpowiedział z charakterystycznym dla niego stoickim spokojem: „Czy to nie dziwne, że im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia? (cyt. za Larson, 2011, s. 108). 

Jako wieloletni były sportowiec często słyszałem motywacyjne hasło „ćwiczenie czyni mistrza”. I rzeczywiście chyba nikogo nie trzeba przekonywać o przyczynowo-skutkowym związku pracy z jej owocami. Doskonale to rozumie sportowiec wiele godzin spędzający na treningach, czy muzyk ćwiczący grę na instrumencie. Jednak niekoniecznie ten logiczny i fundamentalny związek dostrzegamy w życiu duchowym, gdzie jakość życia wiąże się z jakością wiary, a ta z kolei z jakością modlitwy.  

Choć modlitwa i wiara są łaską, to jednak życie duchowe opiera się na osobistym zaangażowaniu. Święty Paweł przypomina: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2Kor 9,6). Każdy z nas może stawać się lepszą wersją samego siebie. A w życiu duchowym uczyć się uważniej słuchać słowa Bożego, a przez to skuteczniej je aktualizować w codzienności.  

Na drogach rozwoju wiary i budowania więzi z Bogiem, niewątpliwie warto wsłuchiwać się w głosy tych, którzy przeszli różne etapy w swoim życiu duchowym. Mogą oni nie tylko z innej perspektywy pomóc nam popatrzeć na nasze osobiste doświadczenia, ale również udzielić cennych wskazówek. „Zeszyt ćwiczeń do psalmów” może pełnić funkcję takiego personalnego trenera na drogach rozwoju wiary i dialogu z Bogiem. Powstał on bowiem w oparciu o osobiste doświadczenie spotkania ze słowem Bożym.

Psalmy to księga życia. Znajdziemy tutaj porażki i zwycięstwa, oddalenia i powroty, pytania i odpowiedzi. Celem proponownych ćwiczeń jest pomoc w uważnym spojrzeniu na własne życie, w którym doświadcza się nieustannej miłującej obecności Boga.