W 1W1 dziś 2111 osób!

Drodzy!

To już 119 tydzień wspólnej modlitwy psalmami w ramach dzieła 1W1.

Towarzyszy mi wielka radość i wdzięczność, bo Duch Święty z tygodnia na tydzień, nasz kapitał duchowy hojnie powiększa!

Dziś za Twój 1 psalm otrzymujesz wsparcie duchowe i pamięć modlitewną od 2111 osób.

P.s
Interesujące, że średnio statystycznie aż 17 osób nowych tygodniowo dołącza do naszej wspólnoty 1W1.

Dając otrzymujemy! Warto dzielić się świadectwem, jak Pan Bóg działa w naszych sercach!

Błogosławionego tygodnia!

Info o dziele 1W1:
https://padlet.com/kwiatek/1W1