Start

📍”Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie […] Wierni winni mieć szeroki dostęp do Pisma świętego” (Konstytucja o Objawieniu Bożym w nr 21-22). Żyjemy w erze powszechnego dostępu do Pisma Świętego. Jednak nie wystarczy je podziwiać na półce w sklepie, czy w nawet posiadać w pięknym salonie, gdzie wszyscy mogą je dostrzec. Pismo Święte musi stać się księgą żywą. Tekstem kształtującym w nas życie Boże. Dzieje się to wtedy, kiedy regularnie jest czytane i rozważane. Podobnie jak Eucharystia jest pokarmem, również słowo Boże ma karmić nasze myśli i wpływać na działanie” (ze wstępu do Księgi Psalmów – br. Piotr Kwiatek).

📍Dziś rozpocząłem pełną przygodę z NOWYM wydaniem Księgi Psalmów. Chciałbym Was wprowadzać w różne metody spotkania ze słowem Bożym. Dziś najprościej:

1. Przeczytaj psalm (może to być wybrany, lub psalm tygodnia z akcji 1W1).

2. Zwróć uwagę na marginalia, czyi teksty paralelne na marginesie (można rozpocząć od samych psalmów).

3. Przepisz wybrane wersety, które są na marginesach psalmu lub najbardziej Cię poruszają. Jakie zdanie chciałbyś/chciałabyś zapamiętać?

Już same te aktywności sprawiają, że dłużej spędzamy czas z słowem Bożym, bardziej pozwalamy Duchowi Świętemu poruszać nasz umysł i serce, a to wartość sama w sobie. Oczywiście nasza lektura Pisma Świętgo (psalmów) jest realizowana w kontekście wiary i klimacie modlitwy. 

📍Obecnie w 1W1 modlę się psalmem 114. Słowa, które szczególnie mnie poruszają to „On zamienia skałę w jezioro, a najtwardszy kamień w żródło wody (ps 114,8). Ten tekst odniosłem do Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. Dla Boga nie ma granic i niemożliwości. Warto o tym pamiętać nie tylko w czasie modlitwy, ale wtedy kiedy spotykamy się z „twardością życia”. Amen!