Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA

✨ Niedziela WNIEBOWSTĄPIENIA zaprasza nas nie tylko do wznoszenia wzroku w stronę nieba, ale naszego całego życia w stronę Boga.

🙏Niewątpliwie MODLITWA PSALMAMI w tym bardzo nam pomaga. Jakim psalmem pozwalasz Duchowi Świętemu poruszać Twoje serce w tym tygodniu?

📍PSALM + OJCZE NASZ w Waszych intencjach 1W1.

Psalm, którym modlę się w tym tygodniu doskonale pasuje do uroczystości WNIEBOWSTĄPIENIA, które dziś przeżywamy. „PAN wywyższony nad wszystkie narody, ponad niebiosa Jego chwała. Któż równy PANU, naszemu Bogu? On mieszka na wysokościach, a zniża się, by ujrzeć to, co na niebie i na ziemi” (Ps 113,4-6). Niesamowite, ale jak niesamowitym jest być zaproszonym do NIEBA, tam gdzie On przebywa!!! Nic tylko błogosławić, jak psalmista zaprasza „Alleluja! Słudzy, chwalcie PANA . Chwalcie imię PANA! Niech imię PANA będzie błogosławione, teraz i na wiek” (Ps 113,1-2).