1930 osób w dziele 1W1

Przez wstawiennictwo św. papieża Jan Pawła II modlimy się o pokój na świecie i ustanie wojny na Ukrainie.

Nasz duchowy kapitał w dziele 1W1 to 1930/1. Od tylu osób codziennie otrzymujemy dar modlitwy psalmami w naszych intencjach – pamietajmy o tym!

Dziś też zmiana psalmu na kolejny, jakim psalmem się modlisz i jak Pan Bóg w tych dniach Cię prowadzi?

Błogosławionego tygodnia!