św Józefie

„Od niektórych Świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od świętego Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni On tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do Niego. Szukajmy więc pomocy u świętego Józefa” (Św. Bernard z Clairvaux)

św. Józefie patronie na trudne czasy – módl się za nami!św.

Józefie patronie zwykłej świętości – módl się za nami!

Tobie powierzamy nasz Kościół, intencję pokoju na świecie i w naszych rodzinach… Tobie również dziś zawierzam wszystkich z 1W1 i nasze intencje!

Pokój i dobro!