Psalmy modlitwa na trudne czasy!

Psalmy to modlitwa na trudne czasy. W nich znajdziemy pokrzepienie, siłę do walki, nadzieję na jutro…, a przede wszystkim Tego, który JEST w każdym czasie „wczoraj i dziś ten sam, także na wieki” (Hebr 13,8)!