🛐 #PsalmNaDzień

„Moje usta będą głosić Twą sprawiedliwość, cały dzień Twoje zbawienie, bo nawet nie znam jego miary!” (Ps 71, 15).

Do końca nie znamy, nie tylko MIARY Bożej miłości, ale również i Jego sprawiedliwości. Jedno nie wyklucza drugiego. Dobra wiadomość jest tak, że Bóg dobrze zna WSZYSTKIE MIARY naszego SERCA I według swojej miary postępuje.