365 dni w rytmie psalmów

„Od nieprzyjaciół moich ocal mnie, mój Boże, uchroń przed tymi, co nastają na mnie!” • Ps 59, 2

Nieprzyjaciel to nie zawsze ktoś z zewnątrz. Trudność w kochaniu Boga i drugiego człowieka może wiązać się z brakiem miłości względem siebie. Jak często zapominamy o trzecim przykazaniu miłości, które określa jej miarę: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Jednym z objawów uzdrowienia serca jest przyjaźń z samym sobą.

(Już wkrótce: „365 dni w rytmie psalmów” s. Anna Maria Pudełko AP, br. Piotr Kwiatek OFMCap).Dobrego dnia!