Drzwi otwarte 24/7 dla wszystkich

Drzwi do 1W1 (jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego) dla wszystkich ZAWSZE otwarte 24/7 – zapraszam. Dając OTRZYMUJESZ! W taki sposób działają dary duchowe, do których należy między innymi MODLITWA!