JAK ZAPAMIĘTAĆ SŁOWO BOŻE?

🛐#PsalmNaDzień

„Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę” (Ps 119,16).

Wiara rodzi się ze słuchania. A słuchanie to proces nie tylko polegający na usłyszeniu fizycznych dźwięków.

✅ Słuchać to: ZROZUMIEĆ (poznać),

✅ Słuchać to: ZAAKCEPTOWAĆ (przyjąć jak Maryja – fiat),

✅ Słuchać to: ZREALIZOWAĆ (przeżyć we własnym życiu).

Słowa przeżytego nie można zapomnieć, ponieważ stają się naszym ciałem. „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hebr 3,7-8).