Koniec tygodnia

🛎 KAŻDY dzień jest ODPOWIEDNI, aby wyrażać WDZIĘCZNOŚĆ! Co w tym TYGODNIU wydarzyło się dobrego w Twoim życiu?

⭐️ Za co jesteś wdzięczny/a? Wypisz 7 błogosławieństw tygodnia.

Poziom SZCZĘŚCIA zależy od praktykowania wdzięczności w CODZIENNOŚCI.

W tym tygodniu jestem szczególnie wdzięczny za: ✅ (1) możliwość głoszenia słowa Bożego i spotkania się z ludźmi; ✅ (2) łaskę życia i zdrowia moich rodziców; ✅ (3) spotkanie i wywiad w programie „KARETKA W DRODZE”; ✅ (4) postępy w publikacji książki „PsalmoTerapia”; ✅ (5) nowy kierunek i jednak powstawanie aplikacji; ✅ (6) muzykę, którą teraz słucham; ✅ (7) natchnienia i siły do pracy; ✅ (8) pragnienie zmiany; ✅ (9) gest wielkiej życzliwości Johna – tłumaczenie książki na język angielski; ✅ (10) cierpliwą obecność Boga w moim życiu; ✅ (11) wizytację Prowincjała, czas dialogu i otwartości oraz życzliwości.