Psalm 101

„Rodzimy się z tą Księgą w sercu. Niewielka Księga: 150 poematów, 150 wędrówek między śmiercią i życiem, 150 obrazów naszych buntów i naszej wierności, naszych agonii i naszych zmartwychwstań. Jest w niej coś więcej niż tekst: jest w niej życie, które przemawia, które cierpi, płacze, umiera, które powstaje z martwych i śpiewa aż do granic nieskończoności”(Chouraqui).

✅ Dziękuję ks. Tomaszowi za kolejny wideo-komentarz. Tym razem wprowadzenie do psalmu 101. Tekst którym wielu z nas już się modliło w akcji 1W1, a na pewno będzie się modlił. Zapraszam do wysłuchania tej krótkiej katechezy.