Myśl

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego (Ps 95,8)

Serce kamienieje, kiedy słucha tylko siebie. Słuchanie Boga i drugiego człowieka leczy z tej choroby! Psalmy to królewska droga do poznania Boga i głębi ludzkiego serca. Ale również do uzdrowienia serca z egoizmu.