📺 #ArtysciCzytajaPsalmy – PSALM 4

#ArtysciCzytajaPsalmy ⭐️ ​Dominik Dubiel SJ ⭐️

Jezuita, kompozytor, pianista, dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury dra Andrzeja Korzeniowskiego oraz filozofii na Akademii Ignatianum. Jako dyrygent współpracował m.in. z Jezuickim Chórem Akademickim w Krakowie, Chórem Męskim Katedry Wawelskiej, zespołem wokalnym 4/4 i Coro del Collegio Intenazionale del Gesu’ w Rzymie, jako śpiewak m.in. z Chórem Akademii Muzycznej w Krakowie, Chórem Mieszanym Katedry Wawelskiej i Górecki Chamber Choir. Współpracował m.in. z Modlitwą w drodze oraz portalami internetowymi deon.pl, orygenes.org i jezuici.pl. Przez kilka lat współprowadził rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży Szkoła Kontaktu z Bogiem, współpracował z jezuickim Duszpasterstwem Powołaniowym i współtworzył internetowy projekt Banita. Obecnie studiuje teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Mieszka w Rzymie.

https://www.youtube.com/watch?v=utGO2orYTXM