🛐 #PsalmNaDzień

Przygniatają nas nasze przewiny: Ty je odpuszczasz (Ps 65,4)

Trudno jest sobie wybaczać, ale bez przebaczenia sobie, nie można wzrastać.

Bóg już Ci wybaczył! 

Czas na Ciebie! – „Let it go!” – odpuść sobie!