🛐 #PsalmNaDzień

„Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć” (Ps 81,9)

Jak bardzo nie lubimy pouczeń i napomnień!? Chyba proporcjonalnie do ilości słów wypowiedzianych bez miłości.

Sztuka napomnienia to umiejętność łączenia treści z formą, w której osoba nie czuje się oceniana a kochana.