Metoda p+p

🤓 Właśnie czytam psalm tygodnia w 1W1, a jest nim w moim przypadku psalm 68. Tam znajduję słowa „Pan wypowiada słowo do zwiastunów pomyślnych nowin” (Ps 68,12).

👉 A jakie słowa PSALMU Was zatrzymują, poruszają, USKRZYDLAJĄ, wzywają do przemiany, pocieszają, lub zwyczajnie zastanawiają, … ?


METODA P+P

„Co jest istotnym wymiarem spotkania z drugim człowiekiem? Myślę, że wzajemna otwartość i zdolność do słuchania, uważność. Bez słuchania nie można poznać, a tym bardziej zbudować relacji. Otwartości, uwaga i słuchanie prowadzi do wzajemnego obdarowanie i ubogacanie się sobą. Metoda P+P bazuje na tych fundamentach zasadach spotkania. Również w dialogu ze słowem Bożym potrzeba zadbać o otwartość i kształtować umiejętności słuchania. Celem tej metody jest zbudować silniejszej więź między słowem Bożym, a codziennością. Etymologia słowa komunikacja łac. communico nie oznacza wyłącznie przekazywania informacji, transmisję wiadomości, ale bardziej oznacza tworzenie czegoś wspólnego, tworzenie więzi i wspólnoty, która nie jest możliwa bez porozumiewania się. Nazwa metody „P+P” bierze się z idei pewnej wędrówki z Psalmem i aktywnością zaczynającą się na literę „P”. Obrazowo można powiedzieć, że to taka podróż z kilkoma przystankami w miejscowościach zaczynających się od tej litery. I tak pierwszy taki przystanek, czy aktywność, to P+Przeczytaj + Psalm. Kolejne „P”, który można dodać w następnej fazie, to P+Pomyśl, czyli P+Przeczyta, P+Pomyśl nad treścią Psalmu. Potem można dodać P+Pomódl się, P+Podziel się, P+Pytaj, P+Pamiętaj, P+Postanów itd. Każde nowe „P” dodajemy w zależności od możliwości i potrzeb duchowych oraz czasowych. Przyjrzyjmy się poszczególnym „P” z bliska” (Kwiatek P. (2021). Psalmoterapia, 2021 – w przygotowaniu – zapiski).