Wspólnota 1W1 stale rośnie!!!

🛎 Kolejne 100 osób!

Od dziś codziennie 1400 osób modli się wzajemnie za siebie najpiękniejszymi modlitwami!

👉 👉 👉 Właśnie przed chwilą zapisałem 1400 osobę do dzieła 1W1 (Monika). To wielki kapitał ilościowy, ale ważniejszy jest ten jakościowy, czyli wszystko, co Pan Bóg czyni w sercu osoby modlącej się.

👉 Gdyby ktoś chciał podzielić się świadectwem doświadczenia modlitwy w ramach dzieła „Jedne psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego” (1W1) serdecznie zapraszam. Świadectwa umacniają wiarę w dzielącym się i tym, który z nim się spotyka.

👉 Można przesłać na adres: flowerpiotr@gmail.com

Informacje o 1W1: https://padlet.com/kwiatek/1W1