🛐 #PsalmNaDzień

„Szukaj pokoju, idź za nim!” (Ps 34,15)

Pokój Boży nie oznacza „święty spokój”. Oznacza iść śladami Jezusa, a na tej drodze można spotkać zranionych i spragnionych prawdziwej miłości.

„Przekażcie sobie znak pokoju” – a może więcej niż znak?