🛐 #PsalmNaDzień

„Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną” (Ps 49)

🛎 Mocne porównanie, ale czy nie prawdziwe? Sokrates powiedział jeszcze dobitniej… „Życie bezmyślne nie jest warte życia”. Aby zbytnio się nie narazić, powiem, że na pewno życie bezrefleksyjne czyni je uboższe…

🛎 Warto zająć się nie tylko „biedą umysłu” podatnego na stereotypy i uproszczenia mentalne, ale również zająć się „biedą duchową” w której w imię „Boga” i „prawdy” gardzi się drugim człowiekiem.