🛐 #PsalmNaDzień

„Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu” (Ps 49)

Jak wielki musiał być nasz DŁUG, skoro tylko Bóg mógł go zapłacić?

Jak wielka jest WARTOŚĆ człowieka, skoro Chrystus oddał swoje życie?

Jak wielka musi być MIŁOŚĆ Boga, skoro każdego dnia bez wahania uczyniłby to ponownie?

Pięknego dnia w rytmie WDZIĘCZNOŚCI za dar Bożej miłości!