PSALMOTERAPIA – uzdrowienie serca

Słowo Boże jest przestrzenią spotkania człowieka i Boga. Jest miejscem, gdzie Jego głos może poruszać i kształtować nasze serca. Z tego powodu wiara i sposób przeżywania duchowości są niezmiernie istotnymi wymiarami kształtowania obrazu samego siebie. Słowo Boże jest w stanie ukazywać nam więcej prawdy o nas, niż sami chcemy jej poznać. Dotyczy to nie tylko słabości i grzechów, ale również piękna i wielkości, która jest w każdym z nas. Powiedzielibyśmy: wysokości człowieka – przeznaczenia go do nieba oraz głębokości – odkrycia obecności Ducha Świętego mieszkającego w nas. Jesteśmy bowiem nie tylko stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo, ale złączeni przez Ducha Świętego w jedno Mistyczne Ciało.

Słowo Boga ma moc oczyszczać nas nie tylko z fałszywych obrazów dotyczących Boga, ale również z nieprawdziwych wyobrażeń o nas samych i o drugim. W świetle słowa Bożego możemy odkrywać nie tylko jacy jesteśmy, ale jacy możemy się stawać. Jeśli pozwolimy Bogu przemienić naszą duszę, to łaska uzdrowienia często dotyka również naszego ciała, emocji, myśli, relacji. „Drogą do okrycia naszego rzeczywistego piękna i odfałszowania tego, co zostało w nas zakłamane, jest sam Bóg” (Wons, 2001, s. 13).

Z powstającej książki PSALMOTERAPIA. UZDROWIENIE SERCA, Piotr Kwiatek.