NOWY REFERAT

📬 GOOD NEWS!

Moja Prowincja Zakonna zaakceptowała projekt pt. „Referat Integralnej Formacji Chrześcijańskiej”, którego zostałem promotorem. W ramach tego dzieła będę miał możliwość dalej owocnie i szeroko angażować się w apostolat, ewangelizację oraz formację ludzką i chrześcijańską poprzez:

WARSZTATY dla osób konsekrowanych i duchownych oraz świeckich

WYKŁADY – PRELEKCJE – KONFERENCJE…

REKOLEKCJE (parafialne i zakonne)

DNI SKUPIENIA

✅ DZIAŁANIA POPRZEZ MEDIA

✅ PRACĘ WYDAWNICZĄ

KAZANIA niedzielne w parafiach itd…

Od wczoraj również zmieniłem lokalizację i wspólnotę z domu rekolekcyjnego w Skomielnej Czarnej na dom rekolekcyjny w Tenczynie. Jestem bardzo wdzięczny i do zobaczenia na różnych ścieżkach.