Psalmoterapia – fragment

„Akcja modlitewna „JEDEN psalm za WSZYSTKICH, wszystkie PSALMY za JEDNEGO”, w skrócie 1W1, szybko przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Dziś ponad 1350 osób z 21 krajów jest zaangażowanych w modlitwę – najpiękniejszymi tekstami biblijnymi. Piękno tej duchowej inicjatywy polega nie tylko na liczbie osób modlących się, ale przede wszystkim na rozwoju dialogu z Bogiem, który wiąże się z poznaniem słowa Bożego oraz rozwojem duchowości. Słusznie zauważył francuski Jezuita, że „recytując Psalmy przyoblekamy się w Chrystusa. Jest to możliwe tylko dlatego, że On przyoblekł się w nas. To jedyna droga, nie ma innej. Polega na poznaniu Chrystusa przez poznanie samych siebie” (Beauchamp, 1985, s. 34).

W psalmach spotykamy Chrystusa, ale w Nim również inaczej możemy spotkać samych siebie, nasze problemy i sukcesy. Jest to inny sposób poznania swojej osoby. Inny niż ten, który proponuje nam dzisiejszy świat, trenerzy czy coachowie zajmujący się rozwojem czy samodoskonaleniem się. Psalmy uczą człowieczeństwa w perspektywie wiary i relacji do Stwórcy. To On zajmuje pierwsze miejsce przy sterach życia narodów i jednostki. To Bóg jest w centrum życiowych burz i problemów psalmisty. 

Fakt, że na przestrzeni tysięcy lat modlitwy te odgrywały i wciąż odgrywają istotną rolę w życiu społecznym i indywidualnym, a przede wszystkim duchowym, powinien nie tylko zadziwiać, ale raczej zapraszać do uważnego spotkania z tą niezwykłą księgą. Precyzyjnie mówiąc, zachęcać do spotkania z Osobą, którą zapowiadają i która staje się ich wypełnieniem”.