METODA P+P (Psalm+PYTAJ) P2

✅ W kontekście PSALMOTERAPII opracowuję metodę spotkania ze słowem Bożym zatytułowaną „P+P”. Bazuje ona na fundamentach zasadach spotkania (otwartość i umiejętność słuchania, uważność, budowanie relacji itd).

📍 Nazwa metody „P+P” bierze się z idei pewnej wędrówki z Psalmem i określoną aktywnością zaczynająca się na literę „P”. Obrazowo można powiedzieć, że to taka podróż z kilkoma przystankami w miejscowościach zaczynających się od tej litery. I tak pierwszy taki przystanek, czy aktywność, to Przeczytaj + Psalm. Kolejne „P”, który można dodać w następnej fazie, to P+Pomyśl, czyli P+Przeczyta, P+Pomyśl nad treścią Psalmu. Potem można dodać P+Pomódl się, P+Podziel się, P+Pytaj, P+Pamiętaj, P+Postanów itd. Każde nowe „P” dodajemy w zależności od możliwości i potrzeb duchowych oraz czasowych.

🔎 (P+Pytaj)

👉🗒 Oto ćwiczenie dla chętnych INSTRUKCJA:

„Czytając psalm z tygodnia zatrzymaj się nad słowami, które Cię poruszają. Na kartce zapisz 3 do 5 wersetów, którym chcesz poświęcić więcej uwagi i refleksji. Następnie stwórz trzy lub dowolną ilość pytań do wybranego tekstu lub wersetu. Korzystaj z sześciu wielkich pytań: „5W-1H” co? kiedy? gdzie? jak? kto? dlaczego? Zadawaj pytania nie tylko o charakterze intelektualnym i poznawczym, ale teologicznym (moja relacje do Boga) i egzystencjalnym (słowo Boże w relacji do mojego życia)”.

👉 Przykład: P+Pytaj – Psalm 11

Jeden psalm i wiele pytań do różnych wersetów:„Do Jahwe się uciekam” PYTANIE (1) Kiedy jest mi ciężko i trudno, do kogo mam zwyczaj się uciekać? Kogo proszę o pomoc? „Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwę” PYTANIE (2) Jak swoim grzechem ranię dziś Boga, innych i siebie? „Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich” PYTANIE (3). Jakiego spojrzenia Boga doświadczam w swoim życiu? Co widzę w Jego oczach?

👉 Przykład: P+Pytaj – Psalm 23

Jeden psalm i wiele pytań do jednego wersetu:„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” PYTANIE (1) Kiedy przychodzą trudności życiowe, czy mam nawyk szukać pomocy u Boga w czasie modlitwy? PYTANIE (2) Czy dostrzegam obecność Boga w swoim życiu? PYTANIE (3) Co jest moją ciemną doliną? Czego się lękam w życiu? Oczywiście wielką sztuką jest zadać pytanie, które dotyczy konkretnego aspektu w życiu, ale jeszcze większą jest próbować na nie odpowiedzieć. Aby to uczynić w świetle wiary i nadziei, potrzebny będzie kolejny etap „P”, czyli P+Pomódl się. Zaprosić Boga do własnego życia.

📍📍📍 Jeśli ktoś pragnie podzielić się swoimi PYTANIAMI, które rodzą się w spotkaniu z tekstem PSALMU, to bardzo serdecznie zapraszam.