PSALM 1️⃣4️⃣3️⃣ jest wideo-komentarz!

o. Roman SCHULZ OP – Urodził się w 1959 roku. W roku 1980 ukończył Technikum Mechaniczne w Poznaniu. W 1987 roku ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu i wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie w 1994 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował duszpastersko we Wrocławiu, Korbielowie i Hermanicach. Od sierpnia 2007 r. pracuje na Białorusi, najpierw w Witebsku, a od 2012 do dziś w Mohylewie. W 2011 roku obronił licencjat z teologii duchowości na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Interesował się XVI wieczną mistrzynią życia duchowego, o której napisał pracę: „Wymagania stawiane kierownikowi duchowemu, przez św. Teresę od Jezusa”.