📍 PSALM 1️⃣1️⃣2️⃣ NOWY wideo-komentarz

✅ Psalm mądrościowy (alfabetyczny). Jakie postawy prowadzą do życia szczęśliwego?

✅ W pochwale sprawiedliwego zawiera się wszystko od A do Z, czyli od Alef do Taw.

✅ Szczęśliwy, kto ma bojaźń Boga…

👤 br. dr Paweł PASZKO OFMCap – kapłan Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W latach 2012-2018 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł licencjata (2015) a następnie doktora (2018) w zakresie teologii biblijnej. Obecnie wykłada Pismo św. w WSD kapucynów oraz Studium Franciszkańskim w Krakowie, prowadzi także zajęcia w Szkole Katechetów Parafialnych Archidiecezji Katowickiej. Jako wychowawca jest zaangażowany również w formację młodych zakonników.

🎦 Następujące wideo komentarze są już dostępne na kanale YouTube Piotr Kwiatek: (wprowadzenie); 1; 3; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 42; 43; 44; 45; 50; 51; 52; 54; 56; 57; 59; 60; 61; 63; 64; 65; 67; 69; 70; 74; 77; 79; 80; 85; 86; 87; 88; 89; 93; 100; 103; 104; 106; 109; 110; 112; 113; 114; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 138; 139; 149; 150.