ŚWIADECTWO

Otrzymałem kolejne piękne świadectwo modlitwy psalmami w akcji 1W1 i pozwolenie, aby nim się podzielić.

„Od 20 lat psalmy są mi bliskie i znane. Kilka razy dziennie nimi się modlę, ale dopiero teraz odkrywam ich głębię i działanie terapeutyczne. Psalmach bardzo często widzę tam samą siebie, swoje uczucia, emocje. W psalmach opowiadam Bogu o swoim życiu, o trudnościach, uczuciach ale także swoje radości. Od kilku lat modlitwa stała się dla mnie dużym cierpieniem, wyzwaniem jest ona krzykiem i wołaniem do Boga, ale też  zdarza się że modlitwa psalmami staje się ukojeniem ponieważ wypowiadam przed Bogiem moje emocje […].

Bliskie są dla mnie psalmy w których psalmista krzyczy i woła do Boga; gdzie jesteś Panie? Gdzie się ukrywasz? Czy już o mnie zapomniałeś? […].

Dzięki trudności w modlitwie, moja wiara staje się bardziej głęboka, prawdziwa, ona się oczyszcza! W moim przypadku psalmy działają też terapeutycznie, wydobywają zepchnięte emocje takie jak złość, lęk itd. i dają też ukojenie i uspokajają moje serce i myśli. Trwam na modlitwie pomimo, że jest głucho i ciemno. Wierzę głęboko i ufam, że Bóg słyszy moje wołanie. Dziękuję za akcję i wspólnotę 1W1. Z Bogiem”.