Nowy tydzień Nowy PSALM

🍇Modlitwa Psalmami jest jak mocne wino […] Zdumiewający jest fakt, że słowa z tak odległej przeszłości trafiają do każdego człowieka” (Beauchamp, P. Psalmy nocą i dniem).

A jakie słowa z psalmu TYGODNIA trafiają DZIŚ do Ciebie?

NOWY TYDZIEŃ NOWY PSALM!

💚 4-P (P-przeczytaj, P-pomódl się, P-podziel się, P-PSALMEM)

#1W1 #PSALMY Błogosławionej NIEDZIELI!