„kapitał duchowy” akcji 1W1

🤭 Ta sala niestety ⛔️ NIE ⛔️ pomieściłaby wszystkich członków wspólnoty 1W1. Jej pojemność jest ograniczona „TYLKO” do 8️⃣0️⃣0️⃣ osób.

🤭 Dodajcie do tej ILOŚCI jeszcze 200 OSÓB i wyobraźcie sobie – JAK liczna grupa osób CODZIENNIE modli się ZA CIEBIE w dziele 1W1.

W 30 tygodniu trwania akcji 1W1 piękny DAR – MOC DUCHA ŚWIĘTEGO!

‼️Na czym polega „kapitał duchowy” akcji 1W1 – ILOŚCIOWY ALE I JAKOŚCIOWY!

1W1 – WIĘCEJ NIŻ AKCJA

Można mówić nie tylko o akcji „Jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego” (1W1), ale raczej o dziele. Termin „akcja” może sugerować aktywnością skoncentrowaną na osiągnięcie określonych celów. Gdy się je zdobywa, akcja nie ma już racji bytu. Dzieło wydaje się bardziej stabilne i długoterminowe. O jakie więc cele chodzi w dziele 1W1?

Budujemy wspólnie tzw. „Kapitał duchowy”. Składa się on z dwóch wymiarów: ilościowego i jakościowego. Ten pierwszy można mierzyć ilością osób uczestniczących w wspólnocie modlitewnej. Na dzień dzisiejszy jest ponad tysiąc osób zaangażowanych w modlitwę w ramach akcji 1W1 z 17 krajów. Ten liczbowy kapitał tylko rośnie, co ogromnie cieszy. Jakościowy kapitał dzieła wiąże się natomiast z konkretnymi owocami w życiu duchowym, które nie są policzalne choć bardzo konkretne. Polegają one np. na rozwoju wiary, poznaniu słowa Bożego, uczenia się systematyczności i wierności na modlitwie, wzmocnieniu duchowości, patrzenia na codzienność przez pryzmat wiary itd. Psalmy, jak już wielokrotnie powiedzieliśmy, są najpiękniejszymi modlitwami świata. Pomagają nie tylko budować więź z Bogiem, ale również samym sobą i otoczeniem. 

Istotnym wymiarem jakości dzieła 1W1 jest wspólnota i wsparcia jakie uczestnicy sobie wzajemnie ofiarują. Modlimy się za siebie psalmem i modlitwą Pańską. Ofiarując jeden psalm otrzymujemy w swojej intencji dar modlitwy od tysiąca osób. Pamiętamy, że za każdym psalmem, znajduje się konkretną osoba, historia jej życia, radości oraz zmagania. Dlatego ważne jest pamiętać o tym w czasie modlitwy przywołując intencję „za wszystkich uczestników działa 1W1”. Wspólnota ofiarowuje realne duchowe wsparcie potrzebne nie tylko w okresie pandemii, problemów czy zmagań. Od samego początku akcji wymiar wspólnotowy był niezmiernie ważny. Modlitwa ma głęboki sens, otwiera nasze serce i umysł na działanie Ducha Świętego w zwykłej codzienności. Potrzebujemy siebie nawzajem. Jako zakonnik spotykam się często z prośbą typu „Niech brat/ojciec pomodli się za mnie, czy w tej intencji”. Dziś odpowiadam nie ma problemu, a czy chciałbyś / chciałabyś, aby ponad tysiąc osób modliło się codziennie w tej intencji również? Kiedy odpowiedź jest twierdząca, tłumaczę zasady akcji 1W1 i przypominam, że ten kapitał będzie tylko rosnąć. 

Jedna ważna sprawa, aby korzystać z tego wielkiego kapitału trzeba dać małą swoją inwestycję. I tutaj dochodzimy do filozofa akcji. Dlaczego ona działa i na czym opiera się jej fundament? (Kwiatek, P. „PsalmoTerapia” – szkice).