Komunikacja (1)

W czasopiśmie „Głos Ojca Pio” rozpoczynam cykl artykułów o komunikacji. Jestem przekonany, że temat porozumiewania się pozostaje zawsze aktualny, atrakcyjny oraz istotny. Dlaczego…? To od komunikacji zależą: jakość naszych relacji, sposoby rozwiązywania konfliktów, realizowanie celów oraz ogólnie poziom satysfakcji i szczęścia w życiu.

Jak i komu co powiedzieć?

Usłyszane i wypowiadane słowa tworzą nie tylko określoną atmosferę w naszych domach lub środowiskach powiązanych z pracą czy przeżywaniem wiary, ale również kształtują w nas wewnętrznego narratora. Ten ukryty wewnętrzny głos może nam pomagać w realizacji wielkich celów życiowych, ale równie dobrze podcinać skrzydła, krytykując i negując wszystko, co robimy.