„Triduum Wdzięczności”!

💥‼️ Uwaga otwieram tzw. „Triduum Wdzięczności”!

Jest to wdzięczność za wszelkie łaski i dary w życiu duchowym🔥. 

 🎁Jezus wskazuje nam niegasnące źródło radości: „… cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (ŁK 10,20). Kluczem do niewyczerpalnego źródła błogosławieństwa – jest wiara 🔑. 

 🎁W tym czasie zapraszam wszystkich, aby na część Chrystusa i Jego zbawczej męki oraz zmartwychwstania –  wypisali 33 dary wdzięczności (oczywiście może być ich więcej lub mniej).

 🎁Cały Wielki Post, więcej całe życie chrześcijańskie, to wielkie zaproszenie do kontemplacji (zauważania) nie tylko darów, ale i Źródła WSZELKIEGO błogosławieństwa. Chodzi więc, aby ukierunkować swoje życie w stronę piękna stworzenia, ale również odkupienia i uświęcenia.

💥WDZIĘCZNOŚĆ, to zauważanie 👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨 (kontemplacja), ale nie tylko tego, co jest widzialne wzrokiem czy odczuwalne ciałem… Jesteśmy zaproszeni do widzenia „zmysłem wiary” nie tylko darów duchowych, ale przede wszystkim dostrzegać obecność BOGA, który jest źródłem wszelkiego obdarowania. Odkryć Jego obecność POŚRÓD NAS I W NAS „tu i teraz”.

Czas triduum Paschalnego może być pomocny w tym zadaniu🔍. W rymie wdzięczności trwajmy przy tajemnicach Bożej miłości i wstępujmy w świętowanie radosnego ALLELUJA!

Powodzenia!

DARY DUCHOWE – Jestem wdzięczny za📍:

1) Boga; 2) że jest Miłością; 3) Ofiarę Jezusa; 4) Dar Ducha św: 5) że Duch jest Parakletem – Obrońcą i pocieszycielem; 6) Chrzest; 7) Sakrament kapłaństwa; 8) wiarę moich rodziców; 9) dar przebaczenia; 10) Kościół; 11) wszystkich, którzy dali mi świadectwo wiary; 12) Mojego trenera za przykład bezkompromisowej wiary; 13) mojego proboszcza i parafię; 14) zakon i braci; 15) krzyż w życiu; 16) porażki, które ukierunkowywały mnie ponownie na Boga; 17) że Bóg jest wszechmocny i bliski; 18) za Wcielenie; 19) za ludzi, którzy pokazują mi jak bardzo kochają Boga; 20) za prawdę, która głoszona jest w kościele a która wielu może się nie podobać; 21) sakrament spowiedzi; 22) za dzieła miłosierdzia; 23) za świętych; 24) za wspólnoty w których kształtowałem wiarę; 25) za wolność religijną; 26) różnorodność religijną; 27) za każdą modlitwę w mojej intencji; 28) za Margaretki; 29) pokorę i cierpliwość Jezusa; 30) pokój serca do którego mnie wzywa; 31) za „armię” ludzi modlących się psalmami w akcji „1W1”. 32) za wszystkie dary Ducha św., 33) za Stworzenie, Odkupienie i uświęcenie… i tyle jeszcze chciałbym dodać… JESTEM WDZIĘCZNY!!!

3️⃣3️⃣W kontekście Wielkiego PIĄTKU – MOJA „KOLEJNA” 33 WDZIĘCZNOŚĆ ZA DARY DUCHOWE: 1) jestem wdzięczny Jezusowi, że przyją na siebie wszystkie osądy ludzkie; 2) dziękuję, że stał się grzechem, aby mnie z niego i innych wydobyć; 4) dziękuję za Matkę Bolesną, która wiernie trwała do końca; 5) dziękuję za słowa do niewiast „nie płaczcie nade mną”; 6) Szymonowi z Cyreny za gest dobra, choć przymuszony; 7) dziękuję, że Jezus się nie poddał i powstawał za każdym razem; 8) dziękuję, że mówi do łotra „dziś ze mną będziesz w raju; 9) dziękuję za mój aktualny psalm 3, który pokazuję jak Jezus cierpiał „Panie jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje!; 10) dziękuję, że Jezus nikogo nie odrzuca; 11) że w miłości jest wierny; 12) że z jego Bogu wypłynęła zbawcza krew; 13) narodził się sakrament Eucharystii; 14) że daje Jezus obietnicę nieba; 15) dziękuję za cierpliwość do mnie; 16) doświadczenie samotności ukazane w psalmie 22; 17) miłość przebaczająca, którą objawił Piotrowi po zdradzie; 18) dziękuję za miłość, która nie kocha tylko tego co jest przyjemne i łatwe; 19) dziękuję za to, że przez krzyż przebija nadzieja; 20) dziękuję za to że ciemność nie zwyciężyła światła; 21) dziękuję za to, że jest cichy i łagodny; 22) dziękuję że zechciał zejść z Nieba; 23) dziękuję za koronę cierniową, że w nie oczyszcza z pych i zawiści; 24) że jego miłość jest silniejsza niż grzech; 25) dziękuję za samotność w ogrojcu, gdzie nawet uczniowie nie czuwali; 26) dziękuję za to że jego miłość jest ponad czas; 27) dziękuję że kocha wszystkich, nie tylko miłych i dobrych; 28) za to, że jest ze mną aż do skończenia świata; 29) że ma władzę uciszać każdą burzę i wichurę; 30) za uczestniczy i zna każdy mój ból i cierpienie; 31) za każde uderzenie serca krzyczy „kocham Cię”; 32) za to że jest światłem i drogą i prawdą; 33) za wejście do Szeolu i zmartwychwstanie!!!🔥🔥🔥DZIĘKI CI PANIE!!!