Dobre Słowa płynące z liturgii dnia wraz z krótkim komentarzem na każdy dzień – nowość!

Wprowadzam do mojego „meni Facebook-owego” i na moją stronę internetową www.piotrkwiatek.com nową zakładkę tzw. „DOBRĄ NOWINĘ NA KAŻDY DZIEŃ”. Będą to słowa usłyszane, przeczytane i przemedytowane pochodzące z liturgii dnia. Wszyscy, którzy spotkali się z koncepcją „4 okien wdzięczności” przedstawioną w książce „Ucieszyć się życie” wiedzą, że jednym z wymiarów doświadczania dobrostanu (szczęścia) są tzw. „dary duchowe”.

Słowo Boże w 100% otwiera oczy i serce na tę rzeczywistość. Z tego powodu, będę siebie i Was zapraszał do spotkania z „Dobrym Słowem – Ewangelią” pochodzącym z Biblii i liturgii dnia. Jest to nie tylko „dobre” słowo, pełne inspiracji, wsparcia, pocieszenia ale również słowo dające moc do przemiany naszego życia. 

Czujcie się WSZYSCY zaproszeni do reakcji i komentowania usłyszanego przekazu. Bóg każdego dnia do nas obficie mówi. 

Popatrzcie choćby na dzisiejszy dzień 12 MARCA 2020. Jak mocno i konkretnie Bóg dziś przemówił do nas wszystkich „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją” (Jer 17,7). 
Posty „Dobra Nowina na każdy dzień” będę publikował z rana, a tzw. „myśli motywacyjne” z grupy 21 będę pokazywał wieczorem. Oczywiście, jeśli będę miał dostęp do komputera i nie będę w podróżach. 

Życzę otwartości i pożytku z tego dzieła wszystkim! 
p.s.
Wszystkie wpisy będę też publikował na mojej stronie www.piotrkwiatek.com dla tych, którzy nie mają dostępu do facebook-a. Pozdrawiam i błogosławionego dnia, 
pokój i dobro!