Czwartek – 19 marca 2020

„On to wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4,18).

Na czym polega fenomen wiary Abrahama? Na braku logicznego myślenia, zrzucania się w nieznane (ciemność), braku rozsądnego działania? Postawa zaufania Abrahama opiera się na miłości. Wiara bez miłości jest niebezpieczna. Prowadzi do fanatyzmu albo formalizmu religijnego. 

DZIŚ potrzebujemy nie tylko historycznych przykładów mądrej wiary, ale również współczesnych. Komu jesteś wdzięczny, za przykład zdrowej wiary, połączonej z miłością oraz codziennym życiem?

– dziękuję moim rodzicom oraz rodzeństwu! Wciąż przekazują mi piękne przykłady zawierzenia Bogu – dziękuję Wam!
– dziękuję mojemu wieloletniemu trenerowi panu Adamowi, który potrafił z grupą małych sportowców udać się do sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie (Gdańsk) i tam zaproponować wszystkim wspólny „10 różańca” – dziękuję!
– dziękuję moim wszystkim katechetom, siostrom zakonnym, wykładowcom, oraz przełożonym za przekaz wiary – dziękuję!

A kto Tobie dał świadectwo żywej wiary i nadziei?

Dobrego dnia w rytmie nadziei, wiary oraz miłości, których dziś i jutro wszyscy potrzebujemy

Środa – 18 marca 2020

„Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?” (Pwp 4,7).

Czy mógłby Bóg zrobić coś więcej, aby jeszcze bliżej być człowieka?
– przecież, przyszedł na świat, wcielił się w naszą ludzką naturę (Emmanuel). „Gdy nadeszła pełnia czasów…”.
– przecież, 24/7 jest obecny w Kościele (Mistycznym Ciele) „Gdzie dwóch albo trzech…”. „Oto ja jestem z Wami, aż do skończenia świata”.
– przecież, zamknął się na 365 dni w roku w tabernakulum i pozwala się konsumować w Eucharystii. „To jest moje Ciało…”.
– przecież, przez całe nasze życie zamieszkuje w naszych sercach „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego…”.

Bóg ZAWSZE jest BLISKO – nie tylko wtedy „ilekroć Go wzywamy”, czy coś wielkiego i dramatycznego dzieje się w naszym życiu. Tajemnica Jego miłości polega na tym, że nie ogranicza się do naszej dyspozycyjności, czy jej braku, ani tym bardziej do wielkości życiowych naszych problemów. ON JEST „Ego eimi”.

A może, to czas na mnie, aby DZIŚ uczynić drobny krok w stronę bliskości z Nim? 

WSZYSTKIM DOBREGO DNIA!

Wtorek – 17 marca 2020

„Panie, ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18,21).

Przebaczenie, to nie tylko świąteczny i luksus towar eksportowy poza granice własnego „ja”. Zapomnianym adresatem, a zarazem nadawcą przebaczenia, jestem ja sam. Ale kto pisze sam do siebie listy? A może w końcu warto… i to taki, w którym życzliwie spojrzymy na siebie, swoją przeszłość, zranienia, swoje porażki i nieudane próby… Ile razy sobie wybaczyć, czy aż siedem? JEZUS dziś MÓWI, „77” razy DZIENNIE -ZAWSZE!!!
Panie Jezu nauczy mnie hojnej miłości, która jest bez limitów, cyfr oraz jakichkolwiek warunków. Spraw, aby na liście osób, do których kieruję taką miłość, było również moje imię i nazwisko. Dobrego, spokojnego, pełnego nadziei i miłości dnia!

Poniedziałek – 16 marca 2020

„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże (Ps 42, 2).

Istnieje tak wiele rożnych pragnień, potrzeb oraz emocjonalnych głodów. Między innymi odczuwamy potrzebę relacji, akceptacji, ciepła, zrozumienia, bezpieczeństwa, przyjemności… itd. Jeśli jednak podstawowy głód – MIŁOŚCI nie jest zaspakajany, to każdy inny niestety nie nasyca.

Panie pokieruj dziś i jutro moimi krokami w stronę źródła, które wystarcza, wypełnia 

Niedziela – 15 marca 2020

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,5).

Jeśli będziemy pamiętać, że Boża miłość rozlana jest w naszych sercach, to odkryjemy, że Niebo znajduje się zaskakując blisko. Boga nie trzeba szukać, gdzieś tam daleko w chmurach, albo archeologicznych wykopaliskach, czy pożółkłych starodrukach. On jest „tu i teraz” w naszej codzienności. Miłość, to manifestacja Jego oblicza. Nadzieja, to pomost łączący teraźniejszość z przyszłością, na którym dochodzi do spotkania z miłością.
Dlaczego nadzieja zawieść nie może? Bo miłość jest gwarantem jej spełnienia!

Sobota – 14 marca 2020

„Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie” (Mi 7,18).

Warto zastanowić się dzisiaj nad obrazem Boga, jaki w sobie nosimy. Od tego bowiem, zależy nie tylko nasza cała duchowość, ale również podejście do życia, problemów oraz relacja do drugiego człowieka.

Czy Twoje wyobrażenie Boga pomaga Ci budować mosty, czy wznosić mury w relacji do drugiego i siebie samego?

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał (Ps 105,5).

Przez usta psalmisty dzisiaj słowo Boże zaprasza nas do uświadomienia sobie tego wszystkiego, co jest piękne i wyjątkowe w naszym życiu. Za co jesteś wdzięczny? Pomyśl o tym przez chwilę i na modlitwie wyraź wdzięczność Temu, od którego każde dobro pochodzi. 

– dziękuję za moją wyjątkową rodzinę
– dziękuję za dar powołania do rodziny franciszkańskiej
– dziękuję za zdrowie i ostatnie zmiany w tym obszarze
– dziękuję za moich przyjaciół, że są dla mnie zawsze i pomimo
– dziękuję za pasję i możliwość dzielenia się tym, co otrzymałem

Jakie cuda Bóg zdziałał w Twoim życiu?

Dobre Słowa płynące z liturgii dnia wraz z krótkim komentarzem na każdy dzień – nowość!

Wprowadzam do mojego „meni Facebook-owego” i na moją stronę internetową www.piotrkwiatek.com nową zakładkę tzw. „DOBRĄ NOWINĘ NA KAŻDY DZIEŃ”. Będą to słowa usłyszane, przeczytane i przemedytowane pochodzące z liturgii dnia. Wszyscy, którzy spotkali się z koncepcją „4 okien wdzięczności” przedstawioną w książce „Ucieszyć się życie” wiedzą, że jednym z wymiarów doświadczania dobrostanu (szczęścia) są tzw. „dary duchowe”.

Słowo Boże w 100% otwiera oczy i serce na tę rzeczywistość. Z tego powodu, będę siebie i Was zapraszał do spotkania z „Dobrym Słowem – Ewangelią” pochodzącym z Biblii i liturgii dnia. Jest to nie tylko „dobre” słowo, pełne inspiracji, wsparcia, pocieszenia ale również słowo dające moc do przemiany naszego życia. 

Czujcie się WSZYSCY zaproszeni do reakcji i komentowania usłyszanego przekazu. Bóg każdego dnia do nas obficie mówi. 

Popatrzcie choćby na dzisiejszy dzień 12 MARCA 2020. Jak mocno i konkretnie Bóg dziś przemówił do nas wszystkich „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją” (Jer 17,7). 
Posty „Dobra Nowina na każdy dzień” będę publikował z rana, a tzw. „myśli motywacyjne” z grupy 21 będę pokazywał wieczorem. Oczywiście, jeśli będę miał dostęp do komputera i nie będę w podróżach. 

Życzę otwartości i pożytku z tego dzieła wszystkim! 
p.s.
Wszystkie wpisy będę też publikował na mojej stronie www.piotrkwiatek.com dla tych, którzy nie mają dostępu do facebook-a. Pozdrawiam i błogosławionego dnia, 
pokój i dobro!

JEST POMYSŁ – URUCHOMIĆ TŁUMACZENIA KLASYKÓW Z PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

NOWY POMYSŁ!

CHOĆ jeden PROJEKT „aplikacja o wdzięczności” wciąż POWSTAJE, to JUŻ RODZĄ MI SIĘ KOLEJNE ciekawe, pożyteczne i ufam, że realne pomysły. 

Jednym z się Wami JUŻ podzielę. 

1. KONTEKST POMYSŁU (POTRZEBA)
Jest wiele fantastycznych i pożyteczny publikacji z zakresu PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ. Niestety pozostają one wciąż całkowicie nieznanych polskiemu czytelnikowi. Czy można to zmienić? Myślę, że tak! Co więcej, wcale nie trzeba czekać, aż ktoś to inny zrobi. 

2. TREŚĆ POMYSŁU: 
ZEBRAĆ PODSTAWOWY KAPITAŁ NA TŁUMACZENIE I WYDANIE 1-2 KSIĄŻEK Z ZAKRESU PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ. ZYSKI ZE SPRZEDAŻY W 100% PRZEZNACZYĆ NA ZBUDOWANIE KOLEJNEGO KAPITAŁU – NA KOLEJNE TŁUMACZENIA I PUBLIKACJE. POTEM TEN PROCES POWTARZAĆ. 

3) CO TŁUMACZYĆ I WYDAWAĆ?
W skrócie klasyków. Dzieła mające wartość naukową i możliwości zastosowania w codzienności. 

Na przykład, proponuję wydać:

1) Robert Emmons, „Gratitude Works!: A 21-Day Program for Creating Emotional Prosperity”(Wdzięczność działa! 21-dniowy program tworzenia prosperowania emocjonalnego).
2) Robert Emmons, „Thanks!: How the New Science of Gratitude Can Make You Happier” (Dzięki! Jak nowa nauka może sprawić abyś był szczęśliwszym?”

W następnej fazie proponuję przetłumaczyć i wydać dwa tomy podręczników do psychoterapii pozytywnej autorstwa Tayyab Rashid oraz Martina Seligmana, książki wydane 2019 roku. 

3) TOM I. „Postive Psychotherapy. Workbook. (Psychoterapia pozytywna. Zeszyt ćwiczeń).
4) TOM II. „Positive Psychotherapy. Clinical Manual. (Psychoterapia pozytywna. Podręcznik kliniczny).

NA CO PRZEZNACZYĆ KAPITAŁ ZEBRANY LUB ZDOBYTY?
– koszta tłumaczenia
– opłata praw autorskich i wydawcy w USA 
– korekta 
– wydanie

JAK MOŻNA BYŁOBY POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA TEN CEL? 
MOŻE KTOŚ MA JAKIEŚ POMYSŁY? ALBO LUDZI, KTÓRZY ZAJMUJĄ SIĘ POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW NA TAKIE CELE?

– zrzutka?
– patronate?
– sponsorzy indywidualni?
– może stowarzyszenie psychologii pozytywnej w Polsce byłoby zainteresowane udziałem w projekcie?
– firmy jak LOTOS, ORLEN, ENERGIA,… INNE… itd.
– może dotacje z samorządów albo ministerstwa edukacji?
– (…)

CO MYŚLICIE O POMYŚLE?