BEZPIECZNE MIEJSCE

🛐#PsalmNaDzień

„W Twoje ręce oddaję ducha mego. Ty mnie wykupiłeś, Panie, wierny Boże” (Ps 31,6).

Ręce Boga są najbezpieczniejszą przestrzenią świata. W nich mieści się nie tylko cały kosmos, ale również serce każdego z nas. Jeśli człowiek nie doświadcza tej prawdy, to być może to co myśli o Bogu, wcale nim nie jest.

W życiu duchowym potrzebujemy stałej korekcji własnych przekonań na temat Boga. Jest to zwyczajny i konieczny proces rozwoju wiary, którą jest podróżą w głąb Tajemnicy, która nas całkowicie przekracza. Kochając możemy jednak lepiej poznawać i poznając jeszcze bardziej miłować. Błogosławionego dnia.