TYLKO I AŻ

🛐 #PsalmNaDzień
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, adorujcie Pana w Jego wspaniałej świątyni! (Ps 29,2).

Niedziela to uprzywilejowany moment w naszym życiu. Każdy z nas potrzebuje wytchnienia i zatrzymania. Więcej, potrzebujemy odkrycia tego, co było dobre w minionym tygodniu. 

Obecność na liturgii, uwielbienie, chwała, dziękczynienie, radość, adoracja… to „tylko i aż” konsekwencją tego odkrycia. Więcej rozpoznania, kto za tym dobrem stoi. 

Dobrego dnia w rymie zachwytu nad Bogiem i Jego dobrem!