PsalmoMAPA

Nasza PalmoMAPA wygląda wspaniale! W ostatnim czasie dopisałem kilka miejscowości i dziś kolejne małżeństwo zapisałem do naszej wspólnoty 1W1.

📍 SPRAWDŹ CZY TWOJA MIEJSCOWOŚĆ JEST zaznaczona na naszej PsalmoMAPIE: https://padlet.com/kwiatek/psalmomapa