Uskrzydleni + 1W1

📍 Grupa USKRZYDLENI (1W1) jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną regularnie wzmacniać pozytywność i świętość w życiu własnym i innych. Dla tych, którzy w oparciu o słowo Boże (Psalmy) chcą rozwijać wiarę, pogłębiać nadzieję oraz dzielić się dobrem. Szczególnie ZAPRASZAM wszystkich członków wspólnoty 1W1 – Jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego.

📍Chciałbym, aby ta przestrzeń wirtualna służyła do realnego dzielenia się dobrem. Stwarzała bezpieczną i twórczą przestrzeń na przekaz nadziei i miłości. Wiara przekazywana się umacnia, dając otrzymujemy – dla rozwoju życia duchowego niezmiernie ważne jest świadectwo, czyli ukazywanie Bożego prowadzenia. Ufam, że społeczność USKRZYDLENI, będzie przestrzenią, która będzie ukazywała piękno Boga, wartość każdego człowieka i inspirowała do dobra.

📍W każdym tygodniu moderatorzy będą animować dyskusję, proponować temat i zapraszać do dzielenia się, tym jak słowo Boże porusza nasze serca. Przez animatorów można zgłaszać swoje pomysły i posty, aby realnie uczestniczyć we wspólnocie słuchania i dzielenia się słowem Bożym.