1W1 – aż 50 nowych osób w kwietniu

W mijającym miesiącu (kwiecień) ponad 50 osób dołączyło do naszej wspólnoty JEDEN PSALM ZA WSZYSTKICH, WSZYSTKIE PSALMY ZA JEDNEGO – 1W1. Każda osoba bardzo cieszy i również nasz wspólny kapitał duchowy, który od dziś wynosi 2671/1 osób.