#PsalmNaDzień

„Przecież Ty widzisz. Dostrzegasz trud i cierpienie, by wziąć je
w swe ręce” (Ps 10,14).

Bóg nie jest ślepy na zło, biedę i niesprawiedliwość…
Bóg nie jest głuchy na wołanie, krzyk, szept…
Bóg nie jest nieczuły na cierpienie…

I nie jest to tylko przestroga dla tych, którzy mówią „w swej pysze: Jego gniew nie skarci. Nie ma Boga” (Ps 10,4), ale słowa pełne nadziei dla tych, którzy „myślą sobie: Bóg zapomniał” (Ps 10,11).

Błogosławionego dnia!