Kapituła 2023

Z wielu powodów lubię do Kalwarii Zebrzydowskiej wracać! Dziś zaczynamy tutaj kapitułę zakonną – czas na dialog braterski, a przede wszystkim czas na wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Pańskiego!