1W1 „Kwitnie”

🙏🙏🙏 „1W1 KWITNIE” – Deo Gratias! Już od ponad 2.5 roku, a dokładnie 140 tygodni trwa i rozwija się duchowe dzieło modlitwy psalmami 1W1 (Jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego). Akcja 1W1 powstała z natchnienia Ducha Świętego w okresie pandemii i szybko przerodziła się w stałą formację, której celem jest rozwój życia duchowego poprzez codzienną modlitwę słowem Bożym.

👉 Obecnie, aż 2363 osób codziennie modli się psalmami z 26 różnych krajów. Statystycznie około 20 nowych osób tygodniowo zapisywało się do wspólny. Jednak to co jest najważniejsze, to nie ilość ale jakość tego, co dzieje się w sercu pojedynczej osoby modlącej się psalmami. Świadectwa ożywienia życia duchowego zgromadzone zostały w książce pt. „Psalmoterapia”.

🙏 Filozofia wspólnoty 1W1 i modlitwy wstawienniczej opiera się na franciszkańskim zawołaniu z modlitwy o pokój „albowiem dając otrzymujemy”. Każdy uczestnik wspólnoty modli się jednym psalmem przez cały tydzień za wszystkich (w niedziele sięga po kolejny psalm) i otrzymuje modlitwę najpiękniejszymi tekstami w Piśmie Świętym w swojej intencji. W trzech miastach powstały już wspólnoty, które raz w miesiącu regularnie będą się spotykać na rozważaniu psalmów: Trójmiasto, Kozy, oraz Gliwice). Prawie wszystkie psalmy są też opatrzone wideo-komentarzem za co jestem stale wdzięczny wszystkim biblistom i pasjonatom słowa Bożego.

👍 Ogromnie cieszy błogosławieństwo dla dzieła i wszystkich modlących się we wspólnocie 1W1 jakie otrzymaliśmy od ks. Biskupa Piotra Przyborka, który z wykształcenia jest biblistą. Jego obecność i asystencja pozwala w łączności z Kościołem dalej spokojnie rozwijać to duchowe dzieło.

Zapraszam do odsłuchania krótkiego nagrania, gdzie biskup Gdański udziela błogosławieństwa pasterskiego.

Gdyby ktoś był zainteresowany i chciałby podzielić się z innymi swoimi parafiami, znajomymi czy rodziną tym dziełem, to serdecznie zapraszam.

Tutaj można znaleźć link z wszystkim informacjami na temat 1W1.

https://padlet.com/kwiatek/1W1

Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa.