1W1 rośnie każdego dnia – 2133

Kochani dziękuję WSZYSTKIM zaangażowanym w dzieło 1W1 za codzienną modlitwę. Dając jeden psalm otrzymujemy dziś modlitwę od 2133 osób z 26 państw w naszych intencjach. To wielki dar wsparcia duchowego jaki możemy i ofiarujemy sobie wzajemnie! DZIĘKUJĘ!
Błogosławionego TYGODNIA!

Tydzień temu rozpocząłem modlitwę charakterystyczną grupą psalmów określanych przez biblistów „psalmami stopni, pieśniami wstępowań, albo (psalmi graduales) pieśni pielgrzymów”. Są to psalmy od 120 do 134. Krótkie i piękne utwory modlitewne, „były one śpiewane przez Izraelitów zdążających trzy razy w roku stromymi drogami do Jerozolimy, położonej wysoko w Górach Judzkich, do Świątyni Jerozolimskiej, z okazji dorocznych świąt Paschy, Pięćdziesiątnicy i Namiotów. Miały one przygotować Izraelitów na osobiste spotkanie z Bogiem w Świątyni”. Dziś modlę się psalm 121 „Oczy swe wznoszę ku górom: Skąd przyjdzie dla mnie pomoc?” (Ps 121,1). Słowa te i cały psalm pasują do dzisiejszej Ewangelii w której słyszymy, jak uczniowie pragną nauczyć się modlić. Modlitwa to wznoszenie serca do Boga, a psalmy w tym pomagają. Dziękuję za dar Waszej modlitwy!!!