Odkrywaj piękno, odkrywaj Boga!

🛐 #PsalmNaDzień

„Majestat i piękno są Jego dziełem” (Ps 111,3).


Dużo się mówi, że Bóg jest DOBREM (bonum) i tam możemy Go spotkać. Podobnie słyszy się, że jest On PRAWDĄ (verum), do której warto dążyć. Mniej zauważa się Jego obecność w PIĘKNIE (pulchrum), które przecież, tak bardzo jest nam bliskie i dostępne.

Odkrywaj piękno, odkrywaj Boga… w tym, co Cię otacza, tworzy, znajduje się w Tobie oraz unaocznia Ci się w postawach i życzliwości drugiego człowieka. PIĘKNEGO dnia wszystkim!


PIĘKNEGO dnia wszystkim!