„BŁOGOSŁAWIONY LĘK”

🛐 #PsalmNaDzień

„Bojaźń PANA początkiem mądrości. Wszyscy, którzy w niej trwają, rozumieją dobro” (Ps 111,10).

Bojaźń Boża ściśle wiąże się z prawdziwym i ostatecznym dobrem, dlatego z natury będzie prowadzić człowieka do Boga, który jest miłością i mądrością. 

Dobrego dnia wszystkim!