1W1 prostota i kontemplacja

✅ PROSTOTA I KONTEMPLACJA W 1W1

W duchowość dzieła 1W1 można dostrzec wymiar PROSTOTY i KONTEMPLACJI. Niektórzy pytają mnie, jak rozumieć punkt 1 w pięciu zasadach dzieła 1W1, czyli:

  1. „Psalm raz przydzielony odmawiamy każdego dnia przez cały TYDZIEŃ. Nie ma konieczności czytania CAŁEGO psalmu”

JaK rozumieć to zdanie „nie ma konieczności czytania całego psalmu„? A dosłownie, czyli, czasem możemy zatrzymać się nad jednym wersetem psalmu albo jednym słowem i dzięki niemu trwać w łączności z Bogiem przez cały dzień czy tydzień. W modlitwie nie chodzi o ilość, ale jakość. W dziele JEDEN PSALM ZA WSZYSTKICH, WSZYSTKIE PSALMY ZA JEDNEGO uczymy się wolności oraz wierności w modlitwie. Uczmy się trwania i słuchania słowa Bożego … Widzę to teraz głębiej niż na początku akcji 1W1.