Tygodnik „Echo Katolickie”

Dziękuję Tygodnikowi „Echo Katolickie” (Agnieszce) za zainteresowanie się akcją 1W1, czyli jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego.