Modlitwa na WSZYSTKIE PORY ROKU

🛐 #PsalmNaDzień

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4).

🙏 Psalm 23 jest NIEZWYKLE wyjątkowy i ważny. Dziś potrzebujemy nadziei, jak tlenu. Modlitwa PSALMEM pomocna w czasie TRUDU i chwilach BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Jest to MODLITWA na wszystkie pory roku.


🛎 WARTO tych 6 krótkich WERSETÓW nauczyć SIĘ NA PAMIĘĆ!

1 Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 3 orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. 4 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 5 Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. 6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.